Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení urgentní medicíny
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.


LIBERECKÉ DNY
URGENTNÍ MEDICÍNY 2024
22. – 24. května 2024
Technická univerzita Liberec  


Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na kongres Liberecké dny urgentní medicíny 2024, který se uskuteční ve dnech 23. až 24. května 2024 v impozantní aule Technické univerzity v Liberci.

Kongres si klade za cíl posílit spolupráci mezi třemi pilíři urgentní medicíny: zdravotnickou záchrannou službou, urgentními příjmy a intenzivní péčí. Společným tématem je cesta pacienta tímto řetězcem a vzájemná spolupráce lékařských a nelékařských odborníků, kteří o pacienta pečují.

Program kongresu je připraven tak, aby pokrýval širokou škálu témat, od akutních stavů v traumatologii, chirurgických a interních oborech až po problematiku managementu hromadného postižení zdraví.

Pro zájemce o praktické dovednosti jsme na den před kongresem tj. 22. 5. 2024, připravili zajímavé workshopy.

Těšit se můžete i na bohatý společenský večer s vystoupením hudební skupiny The Schrams a Kratochvíle a na spoustu gastronomických zážitků.

Věříme, že tento kongres poskytne neocenitelnou příležitost ke sdílení znalostí a zkušeností mezi odborníky z řady oborů.


Kolektiv Oddělení urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Programový výbor 

Předseda programového výboru konference
    MUDr. Petr Kašák
primář Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.


Programový výbor konference
  doc. MUDr. Tomáš Roubíček, PhD. FESC
lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Kristýna Holomková
zástupce lékařů za Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Zdeněk Krejzar
zástupce lékařů za Intenzivní péči, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Bc. Jakub Kopecký, DiS.
zástupce NLZP za Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Mgr. Hana Šimonová
zástupce NLZP za Intenzivní péči, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Karel Štěpánek
zástupce lékařů za Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, p.o.

Ing. Jan Topolánek, DiS.
zástupce NLZP za Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, p.o.

Ing. Pavla Šafránková, DiS.
zástupce Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec


Téma konference 

Cesta pacienta systém PNP, UP, IP – východiska a rozvoj, problémy
Infekční pacient  v UM
Cerebrovaskulární stavy v UM
Kardiovaskulární stavy v UM
Traumatické stavy v UM
Psychiatrický/agresivní pacient v UM
Hromadné postižení zdraví a jeho organizace
Duševní zdraví pomáhajících profesí
Trendy vzdělávání a simulační medicína
Organizačně - právní problematika v UM

RÁMCOVÝ PROGRAM konference

  22. května 2024

 

  15.00 – 19.00 hod

Registrace účastníků

  15.00 – 18.00 hod

Workshopy (místo konání Krajská nemocnice Liberec, a.s)
1. Deeskalace nespolupracujícího a neklidného pacienta na urgentním příjmu
2. Zástava krvácení
3. Intraoseální přístup v praxi
4. Užití ultrazvuku v urgentní medicíně
5. Resuscitativní torakotomie v PNP a na urgentním příjmu

Náplň workshopů viz níže v sekci "WORKSHOPY"
Přihlášení na workshopy v sekci "REGISTRACE" – Pasivní účast.

 

  23. května 2024

VELKÝ SÁL

MALÝ SÁL

    8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků


      8.45 – 9.00 hod

Zahájení konference


    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.
Kardiovaskulární stavy v urgentní medicíně

Přednáškový blok I.
Organizačně – právní problematika
v urgentní medicíně

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break


  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.
Traumatické stavy v urgentní medicíně

Přednáškový blok II.
Duševní zdraví pomáhajících profesí

  12.30 – 13.30 hod

Oběd


  13.30 - 15.00 hod

Přednáškový blok III.
Cerebrovaskulární stavy
v urgentní medicíně

Přednáškový blok III.
Trendy vzdělávání v medicíně

  15.00 - 15.30 hod

Coffee break


  15.30 - 17.00 hod

Přednáškový blok IV.
Psychiatrický/agresivní pacient
v urgentní medicíně

Přednáškový blok IV.
Témata bez hranic (varia)

  19.30 – 24.00 hod

Společenský večer


 

  24. května 2024

VELKÝ SÁL

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.
Infekční pacient v urgentní medicíně


  10.30 – 11.00 hod

Coffee break


  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.
Hromadné postižení zdraví
a jeho organizace


  12.30 – 13.00 hod

Závěr konference / výdej certifikátů


WORKSHOPY

WORKSHOP č. 1:

Deeskalace nespolupracujícího a neklidného pacienta na urgentním příjmu

Lektor: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Náplň: Náplní WS bude základní trénink sebeochrany při kontaktu s pacientem, který nespolupracuje, je agitovaný, verbálně agresivní nebo násilný. Budou trénovány techniky neverbální komunikace, základní strategie deeskalace a tipy a triky pro praktickou komunikaci s nespolupracujícími jedinci. Budou demonstrovány nenásilné techniky držení pacienta před aplikací farmakologického omezení/zklidnění.
Doba: 120 minut
Kapacita: max. 20 účastníků.

WORKSHOP č. 2:

Zástava krvácení

Lektor: Bc. Michael Sameš, Oddělení urgentní medicíny KNL, Stop The Bleed instructor
Náplň: Praktický nácvik stavění krvácení za pomocí tourniquetů, izraelského obvazu a packingu rány.
Doba: 90 min
Kapacita: max. 10 účastníků

Registrace na workshop č. 3 je ukončena z důvodu naplnění kapacity!
WORKSHOP č. 3:

Intraoseální přístup v praxi

Lektor: Bc. Jakub Kopecký, DiS., Mgr. Zdeněk Jindříšek, DiS.
Náplň: Teoretický a praktický nácvik intraoseálního přístupu se zaměřením na zavedení, péči a údržbu za účelem zvýšení úspěšnosti a bezpečnosti pacientů. Správně vyškolený zdravotnický personál je základ pro výrazné navýšení úspěšnosti zavádění.
Doba: 120 min
Kapacita: max. 15 účastníků

Registrace na workshop č. 4 je ukončena z důvodu naplnění kapacity!

WORKSHOP č. 4:

Užití ultrazvuku v urgentní medicíně

Lektor: MUDr. Kristýna Holomková
Náplň: Projdeme si prakticky užití jednotlivých ultrazvukových protokolů využívaných v urgentní medicíně (RUSH, FATE, eFAST) a jejich aplikaci u vybraných život ohrožujících stavů (ALS, šok, dušnost, bolest na hrudi). Budeme mít k dispozici živý (zdravý) model a smyčky s ukázkami jednotlivých patologií.
Doba: 60 minut
Kapacita: max. 8 účastníků
Workshop bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Registrace na workshop č. 5 je ukončena z důvodu naplnění kapacity!

WORKSHOP č. 5:

Resuscitativní torakotomie v PNP a na urgentním příjmu

Lektor: MUDr. Viktor Gawlik, MUDr. Petr Kašák
Náplň: V rámci workshopu představíme resuscitativní torakotomii. V první části probereme teoretická východiska, indikaci, praktický postup i následnou péči. Na problematiku se zaměříme jak z pohledu přednemocniční péče, tak urgentního příjmu. Ve druhé části se přesuneme na pitevnu, kde budou účastníci mít možnost si postup toraktomie vyzkoušet na kadaverech pod vedením lektorů.
Doba: 180 min
Kapacita: max. 12 účastníků
Workshop bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Na workshopy se můžete přihlásit v sekci "REGISTRACE" – Pasivní účast.


Všeobecné informace

Místo konání

Technická univerzita v Liberci, Budova G, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1


Registrační poplatky

 

 

do 10. května 2024

na místě

Lékaři 

Kč 2 950,- / EUR 118,-

Kč 3 450,- / EUR 138,-

NLZP

Kč 2 650,- / EUR 106,-

Kč 3 150,- / EUR 126,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 23. května 2024 vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.
Platba převodem je možná do 10. května 2024.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Studenti denního studia 

     bez poplatku


Studenti denního studia hradí pouze oběd (150,- Kč) a společenský večer (900,- Kč).

Workshop 

     à Kč 500,- / EUR 20,-


STORNO PODMÍNKY

 do 22. dubna 2024          bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
od 23. dubna 2024          bude vráceno 50 % ze zaplacené zálohy 
od 10. května 2024          se poplatek nevrací                                  


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 10. dubna 2024
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte do                 17. dubna 2024

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu
přestávek.

Prezentace, které od Vás převezme převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce u registračního pultu.


Registrace účastníků

22. května 2024   15.00 – 19.00 hod
23. května2024      8.00 – 12.00 hod
24. května 2024     8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set.


Obědy

Obědy budou zajištěny pro účastníky konference na den 23. května 2024. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 23. května 2024. Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.
Místo konání bude upřesněno.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v prostorách Technické univerzity Liberec.
V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora konference
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz,
mobil: +420 607 650 654.

Ubytování

www.booking.com

Partneři

Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018